Projektový atelier ZEFRAPROJEKT vznikl v roce 1991.
Náplní atelieru je především zajištění komplexních projektových a inženýrských služeb ve stavebnictví, dalším oborem činnosti firmy jsou dodávky staveb.


Ateliér zajišťuje zpracování všech stupňů projektové dokumentace, od předprojektové přípravy staveb a architektonických studií včetně zajištění průzkumných prací a geodetických podkladů po realizační dokumentaci stavby.
Hlavní působnost ateliéru se zaměřuje především na stavby občanské, administrativní a bytové, ale rovněž i na stavby průmyslové a inženýrské.


Na činnostech, které není ateliér schopen zajistit vlastními pracovníky, spolupracuje ateliér se stálými kvalifikovanými externími spolupracovníky.


Účast projektanta při realizaci stavby a vykonávání autorského a stavebního dozoru pak zaručuje kvalitu stavebního díla.
Pro zpracování veškeré projektové dokumentace je využíváno nejmodernější výpočetní techniky a softwarového vybavení. Firma disponuje počítačovými pracovišti se špičkovými architektonickými a grafickými programy ArchiCAD posledních verzí, které umožňují nabídnout zákazníkům formou plošné i prostorové vizualizace s fotorealistickým prostředím řadu variabilních řešení i možnost podílet se na vytváření projektovaného díla.


Ateliér vykazuje dlouhodobě neustálou tendenci růstu, jak v počtu zaměstnanců i technického vybavení, tak i v objemových ukazatelích výkonů, a za dobu již téměř dvacetileté existence firmy se může prezentovat řadou úspěšných projektů i jejich realizací.

Profil

Sídlo ateliéru ZEFRA Certifikát EURO CERT